Zorgeloos beheer
en onderhoud
van vastgoed

Als vastgoedeigenaar heb je meer aan je hoofd dan bezig zijn met het beheer en onderhoud van je pand. Groenewoud neemt het van je over, tijdelijk of voor langere duur. Je kunt ons inzetten voor het beheer en onderhoud van je vastgoed en voor het verduurzamen van je pand. Alles goed geregeld, zonder omkijken.

Herken jij je in deze situatie?

Doelmatig onderhoud en beheer van vastgoed is een vak apart. Wet- en regelgeving is uitgebreid en complex en onderhoudscontracten zijn vaak onnodig ingewikkeld. Veel installaties functioneren onder de maat, met een gebrek aan comfort en een hoge energierekening als gevolg. Als vastgoedeigenaar en gebruiker heb je in de regel geen tijd om je hiermee bezig te houden en goede specialisten zijn schaars.

Wij regelen het, klip en klaar

Al die zaken regelt Groenewoud. Onderhoudscontracten en afspraken met leveranciers worden inzichtelijk en eenvoudig. Gebouwinstallaties werken optimaal en kosten voor onderhoud en energie gaan omlaag. Vastgoed voldoet aan actuele wet- en regelgeving en de verduurzaming van je pand wordt een overzichtelijk traject. En wat belangrijk is: je zit nooit aan ons vast. We komen, we maken het in orde en we gaan weer weg.

Onderhoudscontracten zijn vaak nodeloos ingewikkeld en complexiteit zorgt vaak voor een hogere prijs.

Dirk Groenewoud

over ons

Vastgoedeigenaren ontzorgen

Het is onze missie om vastgoedeigenaren en Verenigingen van Eigenaren volledig te ontzorgen op het gebied van onderhoud en beheer. Zodat zij zich kunnen concentreren op hun core business, in de wetenschap dat het met hun vastgoed in orde is.

Kennis, ervaring én netwerk

Dirk Groenewoud heeft met veertig jaar ervaring alles al gezien. Hij heeft gewerkt aan projecten van uiteenlopende omvang voor grote en kleine opdrachtgevers. Hij kent alle ins en outs op het gebied van wet- en regelgeving, heeft een groot netwerk en kan op een nuchtere en prettige manier partijen met elkaar verbinden.

We staan altijd naast je

Onderhoudscontracten zijn vaak nodeloos ingewikkeld. En niet altijd zonder reden. Complexiteit zorgt vaak voor een hogere prijs. Groenewoud staat altijd naast je. We maken contracten met onderhoudspartijen simpel, inzichtelijk en betaalbaar. We houden van eerlijk zakendoen en vragen dat ook aan degenen die met ons werken.

Met Dirk Groenewoud weet je dat het goed komt met je pand. Dat geeft je rust in je hoofd.

Mohamed El Faiz, Mainting – maintenance, engineering & consultancy

voor wie

Vastgoedeigenaren

Groenewoud is als gecertificeerd vastgoedadviseur een aantrekkelijke partner voor vastgoedeigenaren. We zorgen voor transparante contracten, de juiste afweging tussen prijs en kwaliteit, vastgoed dat voldoet aan wet- en regelgeving en duurzame oplossingen.

Verenigingen van Eigenaren

Bij Verenigingen van Eigenaren is de prijs van onderhoud en beheer vaak onderwerp van discussie. Groenewoud vindt dat de laagste prijs niet altijd de beste oplossing is. We laten daarom altijd diverse opties zien. Daaruit blijkt wat op termijn de duurzaamste keuze is.

Installateurs en aannemers

Vaak is er bij uitvoerende bedrijven tijdelijk behoefte aan extra capaciteit of specifieke ervaring. Groenewoud is op interim-basis inzetbaar als projectleider voor het aansturen van teams en voor de uitvoering van projecten waarvoor specialistische kennis gevraagd wordt.

diensten

Vastgoedbeheer, onderhoud en advies

Groenewoud inspecteert vastgoed aan de hand van de vier thema’s brandveiligheid, onderhoud, energiezuinigheid en duurzaamheid. We stellen vast of een gebouw voldoet aan de wet- en regelgeving en bepalen of het overeenstemt met doelstellingen van de gebruiker.

Meerjarenonderhoudsplan

Een MJOP geeft inzicht in het onderhoud dat moet plaatsvinden en de interval waarmee dat moet gebeuren. Groenewoud maakt langetermijnplanningen die niet alleen laten zien wanneer welk onderhoud uitgevoerd moet worden, maar ook wat de kosten hiervan zijn.

Second opinion

Veel vastgoedeigenaren hebben al een (langlopend) onderhoudscontract. Groenewoud maakt op verzoek een analyse van de punten waarop contracten verbeterd kunnen worden en onderhandelt namens de opdrachtgever over de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Assetregistratie

Om goed beheer en onderhoud mogelijk te maken, moet je weten hoe een gebouw in elkaar zit, hoe de installatie werkt en wat de staat is waarin alle onderdelen verkeren. Groenewoud maakt assetregistraties, zodat eigenaren precies weten in welke staat hun bezit verkeert.

Interim management

Bij de uitvoering van een bestaand of nieuw contract is het management van onderhouds- en beheerpartijen belangrijk. Groenewoud controleert geselecteerde partijen, stuurt de uitvoering aan en levert een rapportage over het verloop van de werkzaamheden.

Verduurzaming

Groenewoud hanteert een gestructureerde aanpak om vastgoedeigenaren te helpen bij de verduurzaming van hun vastgoed. Het begint met een analyse en een verduurzamingsplan. Vervolgens zorgen we voor het organiseren van de uitvoering, controle en rapportage.

VvE-beheer

Groenewoud zorgt aan de hand van een analyse voor een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP), stuurt alle onderhoudspartijen aan en rapporteert aan het bestuur van de vereniging. Gemiddeld zijn beheer en onderhoud per VvE in 12 uur per jaar geregeld.

Groenewoud is een betrouwbare partner, no nonsens en met kennis van zaken.

VVE – ’s Gravenstaete

contact

Ook ontzorgt worden op het gebied van beheer en onderhoud van vastgoed?

Bel voor een kennismaking. Op basis daarvan wordt het gemakkelijk om zelf vast te stellen wat we in huis hebben – en wat we voor je vastgoed kunnen doen.

Integraal Vastgoed Adviseur RGD BOEI
Dirk Groenewoud is sinds 2012 als vastgoedadviseur BOEI ingeschreven in het Sertum-register. Sertum is het register van erkende onderhoudsdeskundigen vastgoed. Het instituut heeft als doel om het niveau van vastgoedonderhoud en technisch beheer continu te verbeteren.